İlçemiz büyükdağ ve engellerin görülmediği arazisi bütünüyle ovalardan ve bunların üzerinde serpiştirilmişcesine duran fazla yüksek olmayan yassı tepeciklerden oluşmuştur.

Kuzeyden güneye doğru bir şerit halinde uzanan ve Meriç Nehri boyunca yer alan İpsala Ovası hem havza olarak hem de bu havzada yer alan toprak yapısı itibariyle tarım açısından en önemli alanları teşkil eder. İpsala sınırını teşkil eden Meriç Nehri başlıca akarsudur. Sığırca, Pamuklu, Kınalı ve Gala gölleri derin olmayan su depolarıdır.

İpsala İlçesi, Edirne İline bağlı olup komşu ülke Yunanistan’ın kuzeydoğu bölgesinde bulunmaktadır. Toplam yüzölçümü 65.188.489 m2, nüfusu 8604 kişidir. İpsala İlçesine bağlı 16 köy, 6 beldesi bulunmaktadır. İlçemize bağlı 16 köyün nüfusu 12.115, beldelerin nüfusu 13.101’dir. ilçemiz nüfusu ve İlçemize bağlı belde ve köylerimizin toplam nüfusu 33.820’dir.


İpsala Haritası

İpsala Coğrafi Konum