İpsala Ekonomik Durum

İlçemiz tarım arazilerinin % 71‘i kuru tarım arazisi, %29’u ise sulu tarım yapılabilir özelliğine sahiptir. 2003 Yılı olarak, tarım arazilerinin % 43’ü Hububat, % 24’ü Ayçiçeği, %29’u Çeltik, ve % 4’ü diğer tarım ürünlerini kapsamaktadır. Sulu tarım yapılan alanların sulanması DSİ’nin kurmuş olduğu Altınyazı Baraj göleti ve Sultan-İbriktepe göletinden yapılmaktadır. Ayrıca direk olarak Meriç nehrinden de yararlanılmaktadır. Bununla beraber Sığırca Göleti Yenikarpuzlu Beldesi, Paşaköy, Kumdere ve Koyuntepe köylerinin çeltik alanlarının sulanmasında önemli yeri bulunmaktadır.

Sulu tarımın büyük bir kısmını Çeltik ekimi kapsamaktadır. Ayrıca Domates ekimi de son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Kısmen Gala ve Pamuklu göllerinden de sulama suyu olarak faydalanılmaktadır. Ayrıca Keşan ilçesi hudutları içerisinde bulunan Kadıköy barajından da sulamada yararlanılmaktadır. İlçemiz arazi yapısı, Topoğrafik olarak fazla engebeli olmayan düz bir yapı arz etmektedir. Bu nedenle makineli tarım oldukça yaygın ve yoğun olarak uygulanmaktadır. Özellikle Çeltik tarımı % 90 oranında makineli olarak yapılmaktadır. İlçemiz topraklarının %70’i Tınlı-Killi, %30’u diğer toprak yapısı özelliklerini göstermektedir.

İpsala Ekonomik Durum

İlçemiz ekonomisi tarım ve tarıma dayalı ekonomik yapı arz etmektedir. Kendi içinde ise bitkisel üretim daha ağırlıklı olup hayvansal üretim de önemli ölçüde yapılmaktadır. Bunun yanında tarıma dayalı sanayi de göze çarpmaktadır. Son yıllarda tarıma dayalı sanayide bir canlılık görülmektedir. Bitkisel üretim olarak ilçemizde 220.000 da. buğday üretimi yapılmakta ve 77.000 ton ürün alınmıştır. 2006 yılında 140.000 da. Ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 22.400 ton üretim sağlanmıştır. İlçemizin esas bitkisel üretim dalı olan Çeltik ekim 2006 yılı itibariyle 191.000 da. olup 171.900 ton üretim sağlanmıştır. Türkiye’de de üretilen çeltiğin % 20’si sadece İpsala’da üretilmektedir.

Piyasada aranılan çeşit olan “Baldo” çeltiği ilçemizde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak son yıllarda bölgemizde görülen çeltik yanıklık hastalığı baldo çeşidi çeltiğin ekim alanının azalmasına neden olmuştur. Sebebi de baldo çeşidi çeltiğin çeltik yanıklık hastalığına karşı daha az dayanıklı olmasıdır. Son yıllarda gerek veriminin yüksek oluşu ve de çeltik yanıklık hastalığına daha fazla dayanıklı olan Osmancık çeşidi çeltik ekim alanımız büyük ölçüde artmıştır. Çeltik üretimi büyük ölçüde ilçemiz ve buna bağlı köylerinde faaliyet gösteren 13 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 6 adet sulama Kooperatifi aracılığı ile yapılmaktadır. Türkiye’nin en kaliteli çeltiği İpsala’da üretilmekte olup, özellikle “İpsala Pirinci” olarak ün yapmıştır.

İpsala Ekonomik Durum

Türkiye’de toplam çeltik alanlarının % 20 sadece İpsala da bulunmaktadır. Çeltik üretiminde modern tarım alet ve makineleri yaygın ve yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu da sanayi de istihdamı giderek yükseltmekte ve ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır. Yine ilkbahar ve yaz aylarında dışarıdan işçi göçü almakta gelenlerle nüfus yoğunluğu artmakta böylece ekonomik yaşam canlanmaktadır.

İlçemizde tarıma dayalı sanayi profili ise şöyledir. Toplam 10 adet çeltik fabrikası, 2 adet un fabrikası, 2 adet yağ fabrikası, 2 adet yem fabrikası ve 1 adet Su Ürünleri entegre tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Enez ilçesi Dardanel Salça fabrikası ilçemizde sözleşmeli olarak domates ektirmektedir.


İpsala Ekonomik Durum

Ayrıca hayvancılık da ilçemizde oldukça yaygın ve yoğun olarak yapılmaktadır. Özellikle büyükbaş hayvancılık çoğunluktadır. Hayvanların büyük bir kısmı % 95’i kültür ırkı ve ileri derecede melezleri yetiştirilmektedir. Sırasıyla süt sığırcılığı ve besicilik yapılmaktadır. Üretilen süt, özel mandıra ve firmalar tarafından toplanarak İpsala dışına götürülmekte, bunun yanında küçük mandıralarda ilçemizde üretim yapmaktadırlar. Ayrıca küçükbaş hayvancılık ta yoğun olarak yapılmaktadır. 2006 Yılında program gereği büyükbaşlara senede 2, küçükbaşlara yılda bir kez olmak üzere şap aşılaması yapılmaktadır.Yine program gereği 4 ayda bir damızlık dişi buzağılara brucella aşılamaları devam etmektedir. İlçemizdeki hayvan varlığı 2006 yılı aşılama kayıtlarına göre 20.665 adet K.BAŞ, 14.564 adet B.BAŞ tan oluşmaktadır.


İpsala Yatırım Durumu

İlçemizde sınır kapısı bulunması dolayısıyla yılın 12 ayı boyunca yapılan giriş ve çıkışlar ilçemize bir canlılık kazandırmaktadır. Özellikle yaz aylarında yurtdışında yaşayan işçi vatandaşlarımızın izinlerini Türkiye’de geçirmek üzere gelmeye başlamasıyla ve yine yoğun TIR trafiği de ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlanmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan göl ve göletler balık üretimine son derece uygun olup 4 adet Su ürünleri Kooperatifi aracılığıyla buralarda Sazan, Turna, Levrek ve Yılan balığı gibi tatlı su balıkları üretilmekte olup ilçe ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır. Söz konusu göl ve göletlerden 2006 yılı itibariyle toplam 48 Ton balık üretimi yapılmıştır.