RESMİ KURUMLAR

Mülki İdare Amirliği

Tel: 0 284 616 1013
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1009

Gümrük Müdürlüğü

İpsala Gümrük Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ile 4926 Sayılı Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu olmak üzere gerek dış ticaret gerekse gümrük işlemleri ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler;

a. Gümrük İşlemleri
b. Kaçakçılık ve Mücadele faaliyetleri’dir.

Tel: 0 284 616 1022, 616 1583
Faks: 0 284 616 1585
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1573

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü

485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8.nci maddesinde verilen görevler ile 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele etmekle 5271 Sayılı C.M.K. nun 167.nci maddesine göre çıkarılan, Adli Kolluk Yönetmenliğine göre tevdi edilen Adli Kolluk Görevini ifa eder.

KAÇAKÇILIK İHBARLARI
0 284 616 1581
0 284 616 1588

0 284 616 1597

Müdürlük
0 284 616 1102

Bölge Amiri
Tel: 0 284 616 1597
Faks: 0 284 616 1598

İstek ve Şikayet

0 284 616 1102

Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Saymanlık Müdürlüklerinin Görevleri ile ilgili maddesinde ki görevleri yerine getirmekle beraber 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliği ve 4926 sayılı Kaçakçılık ve Mücadele Kanunu gereğince tahakkuk ettirilen Gümrük Vergileri ve Cezaların tahsili Saymanlığımız veznesince tahsil edilmektedir.Yine ilgili Kanunlar çerçevesinde Bütçe Gelirleri, Bütçe Giderleri ve Emanetler Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereği Muhasebe Kayıt İşlemleri muhasebe servisimizce yürütülmektedir.

Ayrıca Gümrük Veznemizce; Gümrük Teminatı, TRT Bandrol Ücretleri, Refakaten Memur Yollukları, Gümrük Fazla Çalışma Ücretleri, Trafik Para Cezaları, Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergiler, İthalde Alınan KDV, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Pasaport ve Konsolosluk Harçları, Yurt Dışı Çıkış Harçları, İdari Para Cezaları Tahsili yapılmaktadır.

Ayrıca Saymanlığımızca Giderleri hak sahiplerine ödemekle beraber Nakit ve Malların saklanmasından da sorumludur.

Tel: 0 284 616 1580
Faks: 0 284 616 1580

İPSALA KARA HUDUT MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ

İpsala Sınır Kapısına gelen yerli-yabancı yolcular bu bürodan faydalanabilecektir. Özellikle turistlere ve gurbetçi vatandaşlarımıza yaz döneminde Türkiye ve Edirne ile ilgili çeşitli tanıtım broşürleri ve Turizm bölgeleri tanıtım haritaları ile açıklayıcı bilgiler sunacaktır.

Tel : 0 284 616 32 88

Kara Hudut Sağlık Denetleme Merkezi

Tel: 0 284 616 1722
Faks: 0 284 616 1722
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1722

PTT
Tel: 0 284 616 1745
Faks: 0 284 616 1746

İlçe Tarım Müdürlüğü İrtibat Bürosu

Tel: 0 284 616 1167
İstek ve Şikayet Tel: 0 284 616 1028

İPSALA BELEDİYESİ:

Santral
0 284 616 10 11 – 616 10 64
Belge Geçer
0 284 616 10 78
Su Arıza
185
Alo Zabıta
153
İtfaiye
110
Mezbaha
616 15 05
Belediye Başkanı
bldbaskan@ipsala.bel.tr
Başkan Yardımcısı
baskanyrd@ipsala.bel.tr
Yazı İşleri
yaziisleri@ipsala.bel.tr
Gelir Tahakkuk
gelirtah@ipsala.bel.tr
Fen İşleri
fenisleri@ipsala.bel.tr
Zabıta Komiserliği
bldzabita@ipsala.bel.tr
Emlak ve Evlendirme
emlak@ipsala.bel.tr
Mali Hizmetler
hesapisleri@ipsala.bel.tr
Endeks
endeks@ipsala.bel.tr